Aruanne

14. jaan. 2011

Aasta algas meie osakonnal aruannete koostamisega 2010. aasta kohta. Küllap sama igal pool.
Arvudest niipalju:
kokku koolitasime 2010. aastal 2019 üliõpilast – bakalaureuseõppe kohustusliku kursuse “Infootsioskused” (üleülikoolilise õppeaine “Õpingukorraldus” raames) läbis 1585 üliõpilast. Magistrante/doktorante koolitasime 434. Viisime läbi 637 tundi, sellest loenguid 252 ja harjutusi 385.
Infokonsultandi valveid tegime osakonna peale kokku 715. Vastasime 4430 päringut, pluss 958 e-maili teel.
Lisaks peoga peale veel 59 konsultatsiooni, 57 chat-sessiooni, 54 ekskursiooni, 9 uut voldikut, 9 näitust ja 2 õpiobjekti, kaardikogu ja suvekool,
… siidisall ja sokipaar 😉