Rahvusvaheline Erasmus+ koolitusnädal Toulouse Capitole University raamatukogus

31. okt. 2017

16.-20. oktoobrini oli mul võimalus koos Küllikesega osaleda Toulouse Capitole University raamatukogu korraldatud rahvusvahelisel Erasmus+ koolitusnädalal.

Nädal Toulouse’is oli väga huvitav, toimusid workshop’id, presentatsioonid, raamatukogude külastused ja linnaekskursioon. Koolitusnädala programm oli tihe, peamised teemad olid raamatukogu teenused teadlastele, infokirjaoskuse koolitused, raamatukogu-ülikooli koostöö ja koolitajate koolitamine. Samuti saime osaleda prantsuse keele algkursusel.

Toulouse Capitole University peamised teadusvaldkonnad on õigusteadus, majandus, juhtimine ja arvutiteadus. Ülikoolil on neli raamatukogu – Arsenal, Manufacture des Tabacs, Garrigou ja Boutaric. Raamatukogud on tudengeid täis, külastuste arv aastas on 1 400 000! Juurdepääs on 51 andmebaasile, umbes 80 500 e-ajakirjale ja 237 000 e-raamatule. 51% e-ressurssidest on õigusalased.

Teadlastele paremate teenuste pakkumiseks loodi 2015. aastal uus osakond – Research Support Department. Osakonnas töötab 13 inimest, kelle ülesanneteks on koolituste ja konsultatsioonide läbiviimine, seminaride, näituste ja erinevate ürituste korraldamine, RVL teenuse pakkumine ning repositooriumi haldamine.

Repositoorium Toulouse 1 Capitole Publications töötab EPrints tarkvara baasil ja sisaldab lisaks doktoritöödele ülikooli autorite artikleid, raamatuid, konverentsiettekandeid, õppematerjale jm.

Nad peavad väga tähtsaks avatud juurdepääsu ja avatud teaduse reklaamimist. Teadlastele pakutakse tuge olulistel teemadel nagu bibliomeetria, andmehaldusplaani koostamine, autoriõigus, plagiaat, digitaalne identiteet jm.

Eesmärgiks on teha tihedamat koostööd ülikooliga ning integreerida infokirjaoskuse koolitusi ülikooli kursustesse. Viimase puhul oli mureks, kuidas anda õppejõule märku, et soovitakse teda aidata, mitte asendada!

Mitmest koolitusnädala ettekandest jäi kõlama mõte, et kollektsioonikeskne raamatukogu ei jää tulevikus ellu. Raamatukogu – see on tema lugejad, ilma nendeta poleks ka raamatukogu.

Selgitasime välja ka raamatukoguhoidja kõige tähtsama omaduse – selleks on kirglik suhtumine oma töösse 😀

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save


Erasmus International Staff Training Week Belgias, Liège’i Ülikoolis 23.-27. märtsil

13. apr. 2015

Erasmuse koolituspragrammid pakuvad tänuväärset võimalust minna kohapeale tutvuma partnerülikoolidega, saamaks osa seal valitsevast õhustikust ja töökorraldusest. Liège’i Ülikooli poolt pakutud koolitusnädala „Open Access initiatives: from libraries to research“ põhitähelepanu oli pööratud teadusinformatsiooni kättesaamise parandamisele ja raamatukogu võimalustele sellele kaasa aidata. Liège’i Ülikoolis ja raamatukogus on aastaid tehtud sihipärast tööd institutsionaalse repositooriumi ORBi (Open Repository and Bibliography, http://orbi.ulg.ac.be) loomisel ja arendamisel. Liège Ülikooli ja ORBi’t ja tasub eeskujuks võtta, sest seal tehtud head tööd kinnitavad ka kõrged kohad erinevates edetabelites (nt Cybermetrics Lab’i repositooriumite edetabel: http://repositories.webometrics.info/en/Europe, ülikoolide edetabel: http://www.webometrics.info/en/Europe).

Liège’i Ülikooli raamatukogu digiteerimistegevuse põhieesmärk on nende kogudes sisalduva kultuuripärandi kaitsmine. Neil on suur haruldaste raamatute kollektsioon, mis on avalikkuse eest varjatud – teaduskirjandus ja vanad ajalehed Liège’i piirkonnast.
Digiteerimiskavad koostatakse tavaliselt teemapõhiselt. Püütakse digiteerida väikeste osade kaupa, iga teemapõhise kollektsiooni digiteerimise järel tehakse väike tähistamine eesmärgiga teavitada potensiaaleid kasutajaid. Seega – sama tähtis, kui digiteerimine, on ka digiteeritud kollektsioonide reklaamimine!
Liège’i Ülikooli repositooriumi Donum leiad siit: http://donum.ulg.ac.be.
Donum sisaldab digiteeritud vanu kaarte, linnaplaane, palveraamatud, inkunaableid, plakateid jm.

Meie nädal Belgias oli väga sisukas ja andis uusi mõtteid. Lisaks Liège’i Ülikooli pakutud programmile saime külastada ka Brüsselit ja Liège’i ooperiteatrit.

Kai ja Katri

"Open Access initiatives" grupi ühispilt

“Open Access initiatives” grupi ühispilt

Kai ja Katri Infokirjaoskuse tutvustust kuulamas

Kai ja Katri Infokirjaoskuse tutvustust kuulamas

Liège'i Ülikooli peahoone

Liège’i Ülikooli peahoone

Open Access'i reklaamiv poster

Open Access’i reklaamiv poster


Ainespetsialistina Barcelonas

1. okt. 2013

14.-19. sept toimus Barcelonas  IALL-i (International Association of  Law Libraries) 32nd Annual Course on International Law and Legal Information. Õigusinfo ainespetsialistina otsustasin sellest üritusest osa saada. Kohtusin paljude huvitavate inimestega, kuulasin ettekandeid Kataloonia õiguse päevakajalistest probleemidest, külastasin Barcelona Ülikooli käsikirjade ja rariteetide kogu, õigusteaduskonna raamatukogu, Barcelona Advokatuuri, Kataloonia Parlamenti ja Kataloonia Rahvusraamatukogu. Õige pisut jäi aega ka omal käel linna ja suurmeistri Gaudi tööde vaatamiseks. Kirsiks tordi peal oli kahtlemata viimase päeva väljasõit Montserrat ja Mon Sant Benet kloostritesse. Tõesti, tõesti – kõik oli äraütlemata tore.

Mare

barcelona adv


Müncheni Tehnikaülikooli International Week

10. jaan. 2012

Mul oli tore võimalus külastada eelmise aasta 28. novembrist 2. detsembrini Saksamaa Baieri liidumaa pealinna Münchenit, et osaleda koos meie raamatukogu teenindusosakonna juhataja Tuuliki Tõistega Müncheni Tehnikaülikooli korraldatud International Week’il. See sai teoks tänu Erasmus programmile ja oli mul teine kord kasutada selle selle programmi hüvesid (eelmine kord käisin Barcelonas UPC Raamatukogus 2009. aastal).

Üritus oli hästi organiseeritud, raamatukogul oli eraldi programm, kus osavõtjatele tutvustati infoteenuseid, koolitusi, raamatukoguteenuste marketingi nippe ning räägiti ka kvaliteedijuhtimisest ja avalikest suhetest. Tegime Münchenis ka posterettekande “New Library Building – New Perspectives”.
Kogu nädalat on ühe postitusega raske kokku võtta, kuid mõned huvitavamad asjad võin välja tuua:

  • TUM-is saab õppida eriala beerology – s.t. saab õllepruulija kraadi ;).
  • TUM raamatukogus pole füüsilist infoletti, on vaid virtuaalne helpdesk – telefon, videotelefon, chat, MSN – lugeja valib, mida eelistab.
  • Iga nädal toimuvad raamatukogus workshop’id ehk koolitused, näiteks “Get Ready for Your Studies”, “Get Ready for Your Degree”, “Get Ready for Your Ph.D” jt.
  • Viiakse läbi eri kasutajagruppidele mõeldud ekskursioone, näiteks Library Tour at the Start of the Semester, After Work Library Tour, Alumni Library Tour.
  • Otsijuhiseid tehakse lühivideotena, kodulehel väljas umbes 60 moodulit (tarkvara Camtasia).
  • Marketingi koha pealt peavad nad tähtsaks brändingut, mängul põhinevaid koolitusi (rohkem atraktiivsust!), ürituste korraldamist lugejatele.
  • Komplekteerimise põhimõtetest oli huvitav see, et alates jaanuarist pidid hakkama kasutama nn Patron Driven Acquisition’it (PDA).
  • TUM raamatukogus on oma klassifikatsioonisüsteem, mitte UDK. See töötati välja nende raamatukogus 1982. a. Koosneb 52 pealiigist, need on kolmetähelised kombinatsioonid. Teema kitsendamiseks kasutatakse kolmekohalisi numbrikombinatsioone. Teaviku tüübi täpsustamiseks kasutatakse tähti. Näiteks ELT 515f  (ELT – elektrotehnika, 515 signaalide töötlemine, f monograafia).

 Vaata ka TUM raamatukogu informatiivset kodulehte nii saksa kui inglise keele oskajatele: www.ub.tum.de.

Märtsis osaleb ka meie raamatukogu oma programmiga TTÜ korraldataval International Week’il.

KatriÜlikooli katusekohvikus